Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 272 nalezených)

Informace: Investiční výzva Kabina 2024
vydáno dne 02. 07. 2024 (29x přečteno)

TJ/SK okresu Bruntál

Vážení sportovní přátelé,

Národní sportovní agentura zveřejnila na svých stránkách investiční výzvu Kabina 2024.
https://nsa.gov.cz/dotace/investice-nad-10-mil/kabina-2024-investice/

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
2. 9. 2024 od 12:00 hod.

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
29. 11. 2024 do 12:00 hod.
 

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Informace pro zaměstnavatele ohledně DPP od 1.7.2024
vydáno dne 28. 06. 2024 (33x přečteno)

Dne 1. 7. 2024 vstupuje v účinnost zákon č. 163/2024 Sb. Prostudujte si ho!

Zaměstnavatelé pracovníků na DPP obdrželi z České správy sociálního zabezpečení dopis s pokyny.

Dne 1. 7. 2024 vstupuje v účinnost zákon č. 163/2024 Sb., který vyšel ve Sbírce zákonů dne 19. 6. 2024 a který přináší změny tzv. konsolidačního balíčku v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a dohod o provedení práce.
Dopis_pro_zamestnavatele_z_CSSZ.pdf

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Povinné členské příspěvky v programu Dotace MSK - SPORT MSK 2024 -TJ/SK
vydáno dne 28. 06. 2024 (40x přečteno)

Minimální výše příspěvku pro rok 2024 činí 200,- Kč:

Povinnost vybírání členských příspěvků byla již stanovena v minulosti pro program MSK - SPORT MSK 2024 -TJ/SK a to jak pro rok 2023 tak i 2024. Minimální výše příspěvku pro rok 2024 činí 200,- Kč.

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Povinné členské příspěvky v rámci NSA
vydáno dne 28. 06. 2024 (41x přečteno)

Minimální výše členského příspěvku je stanovena na 200 Kč za každého člena pro daný kalendářní rok nebo dané soutěžní období od každého člena, který je vykazován v Rejstříku sportu jako aktivní sportovec:

Národní sportovní agentura oznamuje v rámci Výzvy Podpora sportovních organizací svazového charakteru pro rok 2025 zavedení nové podmínky, a sice povinnosti výběru členských příspěvků sportovními svazy či střešními organizacemi. Minimální výše členského příspěvku je stanovena na 200 Kč za každého člena pro daný kalendářní rok nebo dané soutěžní období od každého člena, který je vykazován v Rejstříku sportu jako aktivní sportovec. Tato podmínka byla dne 26. června 2024 schválena Radou NSA.

Národní sportovní agentura apeluje na sportovní svazy, aby se na zavedení a evidenci členských příspěvků organizačně připravili a informovali o této povinnosti všechny své členy. Více zde.

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Proveďte kontrolu zastřešujících organizací v Rejstříku sportu
vydáno dne 09. 04. 2024 (306x přečteno)

TJ/SK okresu Bruntál
 
Vážení sportovní přátelé,
NSA vyzvala svazy, aby zajistily u svých členských klubů dokončení tzv. sdružení se zastřešující organizací v Rejstříku sportu NSA:

Jedná se o podmínku pro obdržení dotace z výzvy Můj Klub 2024, kde kluby žádají na soutěžící sportovce (viz článek 12.5) Svazy tak vyzývají kluby ke kontrole tohoto stavu "sdružení", případně k jeho dokončení.

K některým dotazům sdělujeme, že v Rejstříku sportu u zastřešujících organizací se uvádí pouze nejvyšší stupeň organizace, tj. např. u fotbalu pouze FAČR a ne OFS Bruntál nebo KFS. A dále pouze Česká unie sportu a ne RS ČUS v Bruntále. U provádění záznamů se občas vyskytují problémy - NSA o problémech ví a pracuje na odstranění.

Pokud budete vyzvání k opravě, tak mne v případě nejasností, a nefunkčnosti "sdružení", kontaktujte.

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

NSA vyhlásila investiční výzvy pro rok 2024
vydáno dne 18. 03. 2024 (304x přečteno)

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila 4 investiční výzvy pro rok 2024:

Vyhlášené programy

Zahájení příjmu těchto výzev: 2.4.2024 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu těchto výzev: 2.5.2024 do 12:00 hod.

Detailnější informace naleznete v jednotlivých výzvách na stránkách NSA zde.


( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Výzva NSA 13/2023 - seznam projektů navržených k financování
vydáno dne 18. 03. 2024 (319x přečteno)

Jedná se o projekty v rámci Standardizovaná sportovní infrastruktura 2023:
Tito žadatelé v nejbližší době obdrží "Dopis schváleným příjemcům" a "Podmínky pro čerpání dotace".
Více zde. Seznam žadatelů zde.

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Příspěvek z MSK na r. 2024
vydáno dne 26. 01. 2024 (311x přečteno)

Kluby a jednoty se mohou těšit na příspěvek z MSK na r. 2024

Peníze by mohly obdržet již v 1. polovině února.

Moravskoslezský kraj a Moravskoslezská krajská organizace ČUS uzavřeli dne 23. 1. 2024 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 40 mil. Kč, jejímž účelem je realizace sportovních projektů v rámci programu - "Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - Sport MSK 2024 – TJ/SK".

Všichni žadatelé, kteří se ucházeli o příspěvek z tohoto programu a byli úspěšní, budou v nejbližší době kontaktování okresními pracovníky k uzavření smlouvy. Příspěvky budou vyplaceny v co nejkratší lhůtě po obdržení výše uvedené finanční částky z Moravskoslezského kraje na účet MS KO ČUS. Podle znění smlouvy zašle MSK peníze nejpozději do 20ti dnů po uzavření smlouvy. Následně je MS KO ČUS bude přeposílat na jednotlivé TJ/SK.


Děkujeme za finanční podporu na činnost tělovýchovných jednot, sportovních klubů a místních organizací ČUS v Moravskoslezském kraji!


( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Vyplňování finančních výkazů za rok 2023 v IS ČUS
vydáno dne 24. 01. 2024 (286x přečteno)

Sdělujeme všem SK-TJ, že bylo otevřeno vyplňování finančních výkazů za rok 2023 v Informačním systému ČUS. SK a TJ jsou povinny výkaz v IS ČUS vyplnit a odeslat nejpozději do 30. 4. 2024.

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Příležitost - Podněty z SK, TJ a územních pracovišť ČUS k přípravě zákona o sportu
vydáno dne 23. 01. 2024 (272x přečteno)

Vážení představitelé sportovních spolků, klubů, tělovýchovných jednot, okresních a krajských pracovišť ČUS,

k této zprávě je přiložen dopis předsedy ČUS Miroslava Jansty s výzvou a možností pro základní články sportu zapojit se aktivně do příprav nového zákona o sportu.

V dopise naleznete informaci o přípravách zákona a především odkaz na aktivní formulář, prostřednictvím kterého můžete svoje náměty, doporučení a návrhy co by měl zákon ošetřit, posílat přímo řídícímu týmu, který zákon nyní sestavuje. Vzhledem k rychlému postupu příprav zákona Vám můžeme doporučit uplatnit Vaše případné náměty co nejdříve, ideálně nejpozději do dvou, tří týdnů od distribuce tohoto dopisu (rozesíláno 22. 1. 2024).
 

Příloha: A-4-2024-P - Dopis klubům a územním pracovištím ČUS - spoluúčast na přípravě nového zákona o sportu

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Informace pro TJ o KIS
vydáno dne 19. 12. 2023 (172x přečteno)

TJ/SK okresu Bruntál

Vážení přátelé,

zasílám informaci o Klubovém informačním systému pro SK-TJ.
KIS je systém pro efektivní řízení a správu sportovního klubu. V čem KIS klubům pomůže? Vše potřebné na jednom místě!
Klubový informační systém firmy eSports.cz, s.r.o. má řadu výhod, těmi nejzásadnějšími jsou: Správa akcí (tréninky, zápasy s evidencí docházky), Hlavní přehled (komunikace s hráči a rodiči), Zdravotní prohlídky a dokumentace, Chat (možnost individuální komunikace), Správa plateb a členských příspěvků, Rozpis sportovišť a další.
Podrobné informace naleznete na https://www.esports.cz/kis/
Vedle pracovníků uvedených v kontaktech na webu firmy se SK-TJ mohou obrátit i na pracovníka firmy mající pracoviště v Opavě, který systém předvede – Jan Šimek, mobil: 725 580 823.

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Vyhlášení dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v MSK pro rok 2024
vydáno dne 22. 11. 2023 (157x přečteno)

TJ/SK okresu Bruntál

Vážení sportovní přátelé,
dovoluji si vás informovat, že Moravskoslezský kraj zveřejnil podmínky a vyhlášení dotačního programu
„Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2024“.

Vice informací naleznete na :
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2024-17089/

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )


MS KO ČUSwww.cusmsk.cz

MS KO ČUS
SERVISNÍ CENTRUM SPORTU


Partneři

TIPSPORT SPORTUJ S NÁMI

 


 

Národní sportovní agentura

 


 

Moravskoslezský kraj

 


 

 


 

Sportuj s námi  |  Česká unie sportu

 


 www.cuscz.cz
ČESKÁ UNIE SPORTU

 


 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

www.msmt.cz

 


 

Oficiální stránky města Bruntál

Oficiální stránky města Bruntál www.mubruntal.cz

 


Základní informace
RS ČUS Bruntál
Zahradní 1
79201 Bruntál

registrace
zapsán u rejstříkového soudu v Ostravě pod číslem L 12695

IČO: 00436011
číslo účtu: 2336771/0100

manažer RS ČUS
Jan Urban

telefon: 606 840 173
cusbruntal@seznam.cz

složení RS ČUS Bruntál

Kde nás najdeteVyhledat na webu

Vyhledat text©2007 RS ČUS Bruntál, z.s. | tiskové chyby vyhrazeny.
Převzetí obsahu z těchto webových stránek není dovoleno bez předchozího písemného souhlasu vedení RS ČUS Bruntál, z.s.

Webové stránky vytvořeny prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Další stránky věnované phpRS - www.phprs.net.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem, logotypy apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.