Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 102 nalezených)

| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-102 |
Výzva NSA Můj klub 2023 - aktuální stav
vydáno dne 16. 05. 2023 (55x přečteno)

Důležité informace k čerpání finančních prostředků z výzvy NSA pro r. 2023

Národní sportovní agentura v současné době rozesílá do datových schránek SK/TJ Rozhodnutí o poskytnutí dotace a následně daný subjekt obdrží finanční příspěvek. Níže vám předkládáme některé důležité informace, na které je nutno pamatovat při čerpání těchto finančních prostředků:

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

MSK vyhlásil dotační program „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2023“
vydáno dne 22. 02. 2023 (248x přečteno)

TJ/SK okresu Bruntál
 

Vážení přátelé,

MSK vyhlásil dotační program
„Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2023“

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu je od 27. 3. 2022 do 31. 3. 2023:

Dne 20. 2. 2023 schválila Rada Moravskoslezského kraje podmínky a vyhlášení dotačního programu
„Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2023“.
Veškeré informace k vyhlášenému dotačnímu programu jsou k dispozici na webových stránkách kraje https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=256
pod odkazem Dotace – sport a volnočasové aktivity | Moravskoslezský kraj | (msk.cz).

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu je od 27. 3. 2022 do 31. 3. 2023 včetně.
Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické (31. 3. 2023 do 13:00 hod.) a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky.


( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Důležité upozornění ohledně vyúčtování výzvy "Můj klub 2022"
vydáno dne 14. 02. 2023 (170x přečteno)

S ohledem na praxi z loňského roku, kdy se podklady k závěrečnému vyúčtování v rámci výzvy NSA „Můj klub 2022“ posílaly jak ve formátu PDF, tak i Excel, chceme všem sportovním subjektům, které obdrželi dotaci doporučit, aby v rámci vyúčtování přikládali do datové zprávy kromě podepsaných a naskenovaných tiskopisů ve formátu PDF také vyúčtování ve formátu Excel (.xls) a to z toho důvodu, že formát PDF je možné na rozdíl od .xls digitálně i fyzicky podepsat a se souborem .xls se dá datově pracovat (přičemž není zcela jasné, co NSA vyžaduje). Pokud jste již vyúčtování odeslali, učiňte tak dodatečně prostřednictví datových schránek.

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Projekt Darujeme kroužky dětem – informace
vydáno dne 23. 01. 2023 (161x přečteno)

TJ/SK okresu Bruntál

Vážení přátelé,

informujeme vás o zajímavé možnosti pro vaše sdružené sportovní kluby nebo tělovýchovné jednoty.
Projekt „Darujeme kroužky dětem“ pomáhá českým i ukrajinským rodinám v tíživé finanční situaci s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí.
Rodiče mohou přes tento projekt zažádat o příspěvek až 2000 korun pro každé dítě na úhradu tréninků či kroužku ve 2. pololetí školního roku 2022/2023.

Bližší informace jsou na této stránce https://www.darujemekrouzky.cz/ nebo na letáku v příloze.

Celkem se v projektu, který organizuje Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna,
rozděluje částka převyšující 5 milionů korun.
Samozřejmě rychlejší žadatelé dostanou přednost.

Budeme rádi, když o tom budete informovat své členy.


Přílohy:
DKD_letak_leden_CZ_A4_1.pdf
DKD_letak_leden_CZ_A4_2.pdf

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Program Erasmus+ Sport
vydáno dne 21. 12. 2022 (213x přečteno)

Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz) představuje inovovaný vzdělávací evropský program Erasmus+ Sport, o který je možnost žádat již nyní.
Program Erasmus+ Sport není pouze pro vysokoškolské studenty, ale je zde mnoho dalších možností, jak vycestovat do zahraničí a nyní se tato možnost rozšiřuje i o oblast sportu. Program Erasmus+ Sport je hrazen z prostředků evropské unie a dává možnost trenérům a dalším pracovníkům působícím v oblasti sportu vycestovat do zahraničí a tím rozvíjet své znalosti a dovednosti v oblasti sportu. To znamená, že i když netrénujete extraligový tým, můžete vyjet do celé Evropy a tím získat nové poznatky, skvělé zážitky a poznat své zahraniční kolegy. Stačí jen podat žádost, získat grant a můžete si vyzkoušet trénování v zahraničním klubu.

Pokud vás tato možnost, jak vyjet do zahraničí, zaujala, je možnost se zúčastnit seminářů, které se budou konat 9.1.2023 v Liberci, 11.1.2023 v Plzni a 18.1.2023 v Brně. Na semináři bude detailně představen nový mezinárodní program, další informace k žádosti o grant a jak vše úspěšně zvládnout. Na semináři jsou vítáni jak zástupci sportovních organizací, tak samotní trenéři a další pracovníci působící v oblasti sportu.

Bližší informace k programu naleznete v Příručce k programu 2023.

Na semináře je možné se registrovat zde:
9.1.2023 Liberec – Informační seminář k programu Erasmus+ Sport
11.1.2023 Plzeň – Informační seminář k programu Erasmus+ Sport
18.1.2023 Brno – Informační seminář k programu Erasmus+ Sport

V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte obrátit na Barboru Abrahamovou (barbora.abrahamova@dzs.cz ) a Václava Kinského (vaclav.kinsky@dzs.cz).


( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty mohou v r. 2023 opět počítat s krajskou podporou
vydáno dne 20. 12. 2022 (228x přečteno)

Dobrý den,

dovolujeme si Vás informovat, že na Vašem webu byla právě zveřejněna nová aktualita "Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty mohou v r. 2023 opět počítat s krajskou podporou".

S pozdravem
MS KO ČUS

https://bruntal.cusmsk.cz/clanky/sportovni-kluby-a-telovychovne-jednoty-mohou-opet-pocitat-s-krajskou-podporou

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Pokyny k Vyúčtování Výzev "Můj Klub 2022" a "Můj Klub 2022 - 2. kolo"
vydáno dne 20. 12. 2022 (197x přečteno)

Dobrý den,

dovolujeme si Vás informovat, že na Vašem webu byla právě zveřejněna nová aktualita "Vyúčtování Výzev "Můj Klub 2022" a "Můj Klub 2022 - 2. kolo"".

S pozdravem
MS KO ČUS

https://bruntal.cusmsk.cz/clanky/vyuctovani-vyzev-muj-klub-2022-a-muj-klub-2022-2-kolo-

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Aktuální informace pro naše TJ/SK z NSA
vydáno dne 15. 12. 2022 (274x přečteno)

TJ/SK okresu Bruntál

Vážení přátelé,
chtěl bych vás informovat že:
 

Národní sportovní agentura vydala na svých webových stránkách Informaci pro žadatele ve Výzvě 13/2022 Provoz a údržba 2022:

"Dne 15. 12. začne Národní sportovní agentura žadatelům ve Výzvě 13/2022 Provoz a údržba 2022 rozesílat do datové schránky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Bez potvrzení doručení tohoto dokumentu není možné provést vyplacení finančních prostředků. Ze strany žadatelů není k tomuto nutné nic zasílat, NSA se o doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace dozví automaticky po přihlášení žadatele do datové schránky.

NSA tak vyzývá všechny žadatele ve výše uvedené Výzvě, aby v následujících dnech sledovali stav své žádosti na www.dotacesport.cz, datovou schránku a kontaktní email, na kterém vás budeme o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace informovat."

Zdroj: https://agenturasport.cz/informace-pro-zadatele-ve-vyzve-13-2022-provoz-a-udrzba-2022/


a
 

Národní sportovní agentura vydala na svých webových stránkách informaci k nevyčerpaným finančním prostředkům:

"Dovolujeme si informovat příjemce dotace o povinnosti vrácení nevyčerpaných finančních prostředků do 31. 12. 2022 na účet NSA: 4929001/0710. Zároveň příjemce žádáme o vygenerování avíza prostřednictvím Rejstříku sportu a zaslání na e-mailovou adresu vratka-dotace@agenturasport.cz (tím NSA o vrácení prostředků vyrozumíte).

Děkujeme vám za spolupráci a v případě dalších dotazů se na nás prosím obracejte na dotace@agenturasport.cz."

Zdroj: https://agenturasport.cz/informace-k-nevycerpanym-financnim-prostredkum/


( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Prodloužení příjmů žádostí Můj Klub 2023 a Můj klub 2023 - Pohyb a zdraví
vydáno dne 30. 11. 2022 (168x přečteno)

NSA prodloužila “Výzvu 21/2022 Můj Klub 2023” a "Výzvu 24/2022 Můj Klub 2023 – pohyb a zdraví” do 30. 12. 2022 do 12:00 hodin:  Dotační výzvy (neinvestiční) - Národní sportovní agentura (agenturasport.cz)

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Aktuální informace k Výzvě NSA Provoz a údržba 2022
vydáno dne 24. 11. 2022 (214x přečteno)

Na celostátní poradě zástupců RS - OS ČUS v Praze dne 22.11.2022 byla poskytnuta informace NSA, že příspěvky Výzvy NSA Provoz a údržba 2022 budou žadatelům vyplaceny do konce letošního roku po tom, co Parlament ČR v minulém týdnu schválil změnu rozpočtu ČR, kde částka určená k poskytnutí finančních prostředků TJ-SK byla schválena.

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Výzva Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 2022 - 2. kolo
vydáno dne 23. 11. 2022 (275x přečteno)

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 9. listopadu do 12. prosince 2022

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Výzva "Můj klub 2023 - Pohyb a zdraví"!
vydáno dne 31. 10. 2022 (216x přečteno)

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2023 - Pohyb a zdraví.
Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 14 let. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 16. listopadu do 16. prosince 2022. Výzvu naleznete na: Výzva 24/2022 Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví - Národní sportovní agentura (agenturasport.cz)

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Vyhlášení programu na podporu sportu pro TJ/SK v Moravskoslezském kraji na rok 2023 !!!
vydáno dne 04. 10. 2022 (345x přečteno)

Vyhlášení programu na podporu sportu pro TJ/SK v Moravskoslezském kraji na rok 2023 !!!

Rada Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 26. 9. 2022 schválila „Memorandum o spolupráci“ s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS (MSKO ČUS) ve věci podpory sportu v Moravskoslezském kraji, jehož součástí byl rovněž program „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji: SPORT MSK 2023 – TJ/SK“.

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Můj Klub 2023
vydáno dne 04. 10. 2022 (255x přečteno)

TJ,SK okresu Bruntál

Vážení sportovní přátelé,

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Můj Klub 2023 https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023/.

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Nová investiční Výzva NSA 20/2022 Standardizovaná infrastruktura
vydáno dne 16. 09. 2022 (288x přečteno)

Informace pro TJ a SK okresu Bruntál

Vážení sportovní přátelé,

NSA vypsala novou investiční Výzvu 20/2022 Standardizovaná infrastruktura.
Veškeré informace naleznete zde https://agenturasport.cz/dotace-investicni/standardizovane-infrastruktura20-2022/

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-102 |

MS KO ČUSwww.cusmsk.cz

MS KO ČUS
SERVISNÍ CENTRUM SPORTU


Partneři

TIPSPORT SPORTUJ S NÁMI

 


 

Národní sportovní agentura

 


 

Moravskoslezský kraj

 


 

 


 

Sportuj s námi  |  Česká unie sportu

 


 www.cuscz.cz
ČESKÁ UNIE SPORTU

 


 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

www.msmt.cz

 


 

Oficiální stránky města Bruntál

Oficiální stránky města Bruntál www.mubruntal.cz

 


Základní informace
RS ČUS Bruntál
Zahradní 1
79201 Bruntál

registrace
zapsán u rejstříkového soudu v Ostravě pod číslem L 12695

IČO: 00436011
číslo účtu: 2336771/0100

manažer RS ČUS
Jan Urban

telefon: 606 840 173
cusbruntal@seznam.cz

složení RS ČUS Bruntál

Kde nás najdeteVyhledat na webu

Vyhledat text©2007 RS ČUS Bruntál, z.s. | tiskové chyby vyhrazeny.
Převzetí obsahu z těchto webových stránek není dovoleno bez předchozího písemného souhlasu vedení RS ČUS Bruntál, z.s.

Webové stránky vytvořeny prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Další stránky věnované phpRS - www.phprs.net.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem, logotypy apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.