Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 232 nalezených)

Přihláška na masové akce ČUS Sportuj s námi 2019
vydáno dne 23. 10. 2018 (1532x přečteno)

TJ,SK okresu Bruntál

Vážení sportovní přátelé,

níže naleznete odkaz na elektronickou přihlášku pro přihlášení do projektu ČUS Sportuj s námi na rok 2019. Přihláška bude otevřena od 1. listopadu do 30. listopadu 2018.  Odkaz na přihlášku bude k dispozici také na stránkách ČUS http://www.cuscz.cz/ nebo na stránkách projektu http://www.cus-sportujsnami.cz/

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Pokyny předsedy ČUS ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS a Pokyn k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení
vydáno dne 19. 10. 2018 (1318x přečteno)

Určeno: TJ a SK okresu Bruntál
 
Vážení sportovní přátelé,
 
v příloze Vám posílám Pokyn ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS a Pokyn k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení. Statistická data jsou používána při jednáních se státními a samosprávními institucemi. V nepřetržité číselné řadě posledních let poskytují údaje jedinečný obraz trendu vývoje českého sportu, jehož je struktura ČUS většinovou součástí. Proto VV ČUS rozhodl ve sběru statistických dat pokračovat.

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

MANUÁL k podávání žádostí v programu MŠMT - "MŮJ KLUB na rok 2019"
vydáno dne 15. 10. 2018 (1280x přečteno)

TJ,SK okresu Bruntál

Vážení přátelé,

V příloze Vám zasílám jako pomoc, MANUÁL k podávání žádostí v programu MŠMT - "MŮJ KLUB na rok 2019". 
Upozorňuji, že uzávěrka podávání žádostí je do 31.10.2018 !


Příloha: Manuál pro podávání žádostí do programu MŮJ KLUB 2019.pdf

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Vypsání dotačního programu ČUS : Sportuj s námi 2019
vydáno dne 09. 10. 2018 (1268x přečteno)

Určeno: TJ a SK okresu Bruntál
 
Vážení sportovní přátelé,
 
chceme Vás informovat, že projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2019. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Vyhlášení Výzvy MŮJ KLUB 2019 pro TJ a SK
vydáno dne 05. 10. 2018 (1552x přečteno)

Vážení sportovní přátelé,

ve čtvrtek 27.9.2018 byla MŠMT zveřejněna výzva MŮJ KLUB na rok 2019.
Výzva je určena pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které evidují min. 12 členů ve věku do 23 letTermín pro podávání žádostí je do 31.10.2018.
Více informací naleznete zde http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2019
V příloze najdete Dopis MŠMT, Vyhlášení programu a přílohu k rozpočtu.

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Investiční dotace pro SK a TJ
vydáno dne 12. 09. 2018 (1284x přečteno)

TJ a SK okresu Bruntál

Vážení sportovní přátelé,

MŠMT uveřejnilo na svých stránkách Výzvu k podávání žádostí v rámci Podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ
http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-1

"MŠMT vyhlašuje Výzvu V3 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530
Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ."


Jedná se o výzvu určenou pouze pro SK a TJ

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Vyhlášení Programu podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2019 – TJ/SK
vydáno dne 30. 08. 2018 (1512x přečteno)

DOPLNĚK s Výzvou k podání žádostí o podporu sportu v Moravskoslezském kraji SPORT MSK 2019 – TJ/SK

Za účelem vyloučení všech případných pochybností o výkladu jednotlivých pojmů a procesů vydává Česká unie sportu, z.s. ČUS tento DOPLNĚK K VÝZVĚ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SPORT MSK 2019 – TJ/SK.

Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v  Moravskoslezském kraji.

Termín podávání žádostí je PRODLOUŽEN a to od 3. do 28. září 2018.

Doplněk k výzvě obsahuje i změny v níže uvedených povinných přílohách. Povinné přílohy podávejte pouze na těchto nových upravených dokumentech.

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Momenty sportu v rámci oslav 100 let
vydáno dne 25. 07. 2018 (1354x přečteno)

Určeno: TJ a SK okresu Bruntál

Vážení sportovní přátelé,

předpokládáme, že jste v České televizi zaznamenali v těchto týdnech upoutávky na projekt ČUS k oslavám 100 let české státnosti ve sportu.

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Nejasnosti kolem rozdělení státních prostředků trvají, FAČR žádá MŠMT o klíčové informace
vydáno dne 09. 07. 2018 (1271x přečteno)

Fotbalová asociace České republiky (FAČR), stejně jako další sportovní svazy usiluje již od valné hromady České unie sportu (ČUS) - konané dne 6.3.2018 - v Nymburku o možnost distribuce státních finančních prostředků k jednotlivým článkům fotbalového hnutí. Jde o snahu podpořit fotbal tam, kde se reálně vytváří, vychovává mládež a aktivně provozuje.

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Dotace 85 % pro obce, školy, sportovní spolky - Dešťovka 2018 - OPŽP
vydáno dne 31. 05. 2018 (1742x přečteno)

Aktuální dotace -„Dešťovka pro spolky, obce a města“. Dotace 85 %. Nabídka spolupráce při získávání dotačních titulů napříč operačními programy v ČR.

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Informace pro TJ,Sk okresu Bruntál - GDPR 1 - Splnění informační povinnosti vůči členům a zajištění souhlasu se zpracováním osobních údajů členů sportovních spolků
vydáno dne 11. 05. 2018 (1380x přečteno)

TJ, SK okresu Bruntál

Věc :  Nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) - informace pro TJ,SK k realizaci nařízení

Vážení sportovní přátelé,
jak jste již jistě informováni, vstoupí brzy do platnosti nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR. Bohužel toto nařízení se týká i našich spolků TJ a SK.
ČUS ve spolupráci s odborným dodavatelem připravuje dokumentaci k přizpůsobení se novým pravidlům v oblasti ochrany osobních dat, které začínají platit 25.5.2018.

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Statistika ČUS k 31.12.2017
vydáno dne 28. 02. 2018 (1512x přečteno)

Určeno sportovním svazů ČUS, KO ČUS a OS ČUS

Dobrý den vážení zástupci sportovních subjektů sdružených v ČUS.
V příloze předkládáme statistiku členské základny ČUS a sportovních svazů  k 31.12.2017 zpracovanou dle pokynu předsedy ČUS č. 7-2017.
Okresní sdružení ČUS a Krajské organizace ČUS mají možnost sledovat statistiku a její vývoj on-line v IS ČUS. V přílohách uváděná čísla bude ČUS oficiálně prezentovat na svých stránkách a poskytne je k zveřejnění Českému statistickému úřadu.

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Vyhlášené dotační Programy MŠMT na rok 2018
vydáno dne 04. 12. 2017 (1316x přečteno)

TJ,SK okresu Bruntál

Vážení přátelé,

sdělujeme důležitou informaci ve věci zveřejnění Programů I, II, a VIII + IV na rok 2018, které byly v pátek zveřejněny na stránkách MŠMT
(pod jinými názvy) http://www.msmt.cz/sport-1 
 
Prosím, abyste si řádně prostudovali podmínky pro podávání žádosti a současně Vás upozorňuji, že termín pro podávání žádosti je stanoven do 29. prosince 2017 !!!

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Sumář termínů pro TJ,SK pro Statistické sledování za rok 2017
vydáno dne 24. 11. 2017 (1285x přečteno)

Vážení přátelé,

jako pomoc Vám v příloze zasílám 
Sumář termínů pro TJ,SK pro Statistické sledování za rok 2017 a podávání žádostí o dotace na rok 2018 .
Pokud Vám nebude něco jasné a budete potřebovat pomoc, kontaktujte mne.

Příloha: Termíny pro TJ statistické sledování a žádosti dotace

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )

Dotační program Podpora významných sportovních akcí...pro rok 2018
vydáno dne 13. 11. 2017 (1301x přečteno)

TJ a SK okresu Bruntál

Vážení přátelé,
 
Rada MS kraje na svém zasedání dne 24.10.2017 schválila podmínky a současně vyhlásila dotační program
„Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovní v roce 2018“.

V příloze Vám zasílám Podmínky vyhlášeného dotačního programu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018“
Veškeré dokumenty (včetně návrhu smlouvy, formulářů k vyúčtování) naleznete již nyní, tradičně na webu kraje http://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_vyhlasene.html

( celý článek | vložil: Jan Urban, manažer RS ČUS Bruntál )


Partneři

TIPSPORT SPORTUJ S NÁMI - PŘIHLÁŠKA do ročníku 2022

 


 

Národní sportovní agentura

 


 

Moravskoslezský kraj

 


 

 


 

Sportuj s námi  |  Česká unie sportu

 


 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

www.msmt.cz

 


 

Oficiální stránky města Bruntál

Oficiální stránky města Bruntál www.mubruntal.cz

 


Základní informace
RS ČUS Bruntál
Zahradní 1
79201 Bruntál

registrace
zapsán u rejstříkového soudu v Ostravě pod číslem L 12695

IČO: 00436011
číslo účtu: 2336771/0100

manažer RS ČUS
Jan Urban

telefon: 606 840 173
cusbruntal@seznam.cz

složení RS ČUS Bruntál

Kde nás najdeteVyhledat na webu

Vyhledat text©2007 RS ČUS Bruntál, z.s. | tiskové chyby vyhrazeny.
Převzetí obsahu z těchto webových stránek není dovoleno bez předchozího písemného souhlasu vedení RS ČUS Bruntál, z.s.

Webové stránky vytvořeny prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Další stránky věnované phpRS - www.phprs.net.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem, logotypy apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.